Makelaarskantoor Paul F. de Haas hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak. In deze tijd van het Corona virus is dit niet anders. Uiteraard staat ook het welzijn van onze klanten centraal.

Covid-19 maakt dat we afstand van elkaar moeten houden en zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Tegelijkertijd proberen we de markt draaiende te houden, en treden wij wellicht nog meer dan hiervoor op als adviseur en proberen wij een brug te slaan tussen mensen, vraag en aanbod.

Met dat in ogenschouw genomen hebben de NVM makelaars & taxateurs de volgende voorzorgsmaatregelen opgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Maatregelen NVM Coronavirus